Zak�ad Produkcyjno-Us�ugowy A&B Metaloplastyka

ul. Stefczyka 19
51-662 Wroc�aw
tel. 601 76 48 82
tel. (0-71) 347-85-32
e-mail: poczta@abmetaloplastyka.pl